Villkor

Köpvillkor

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Wholemeal bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.Wholemeal har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Pris
I priserna ingår ej moms, utan den tillkommer och redovisas vid utcheckningen på beställningskvittot. Nuvarande momssats är: 6% Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Wholemeal inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

3. Frakt
För de produkter som kräver frakt, så kommer fraktkostnaden läggas till köpet, om inget annat anges vid köpet.

4. Betalningsvillkor

4.1 Faktura
Avgiften för att betala med faktura / Payson faktura är 25 kr.

4.2 Kortbetalning
Vi hanterar betalning med VISA/Mastercard eller Internetbank.
Tjänsten levereras från Payson och är kostnadsfri.

4.3 Bankgiro
Du kan förnärvarande inte betala med bankgiro.

5. Leveranser
Wholemeal levererar beställningar normalt inom sju (7) arbetsdagar från beställning. Vi använder Posten Varubrev – Klimatsmart och beroende på postgången på din ort så tar leveransen 2-3 dagar.
Vi packar ovh skickar böckerna torsdagar och fredagar.

Observera att fakturan från Payson kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd eller till korrekt angiven epost adress. Wholemeal ansvarar inte för felaktigt angivna epostadresser.

6. Driftsstörningar
Ibland uppstår driftsstörningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som driftsstörningen åstadkommit.

9. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har genomfört din beställning och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för eventuella administrativa kostnader i samband med återföring av köpeskillingen.

10. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur. I övrigt, se punkt 9.

11. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/